Psychologická ambulance

Nabízíme psychodiagnostickou a následně i psychoterapeutickou péči.

Nabízíme psychologické služby pro dětské, dospívající  i  dospělé klienty.

 • Provádíme psychologické vyšetření dle aktuálních potřeb klienta
 • Prevenci a léčbu duševních potíží, poruch a onemocnění
 • Psychodiagnostiku dětí, dorostu i dospělých
  Individuální psychoterapii dětí, dorostu i dospělých
  Párovou psychoterapii
 • Krizovou intervenci  (v obtížných životních situacích , u závažných onemocnění , akutní krize, obtížích spojených  se vztahy s okolím, při zvládání stresu či traumatických situací).

Provádíme vyšetření požadované

 • klientem , praktickým lékařem nebo lékařem specialistou  /neurologem, internistou, apod./ s možností následné psychoterapeutické péče

Vyšetření je zaměřené na posouzení

výkonové složky - zde je prováděna diagnostika kognitivních  funkcí (úrovně intelektu, susp. možnosti organických poruch, změny intelektových schopností, neuropsychologicky zaměřené vyšetření po úrazu mozku, či postižení CNS, výskytu demence, posouzení úrovně paměťové a pozornostní složky)

osobnostní složky (vyšetření celkové struktury osobnosti pacienta,  rysů chování )

- posouzení patognomické sympt. (neurotické , depresivní, fobické, obsedantní, agresivní, závislé, psychotické, organické sympt.)

Dále nabízíme  individuální či párovou psychoterapii

 • práce s osobností (nízké sebevědomí, neadekvátní sebeobraz , pocity méněcennosti a vlastní nejistoty , úzkostných či depresivních stavů, fobií)
 • problémy v komunikaci
 • problémy v osobních vztazích nebo kontaktu s okolím,
 • problém adaptability na nové situace života,
 • pomoc při řešení konfliktů či traumatických situací
 • problémy se sebeprosazením (nejistota, úzkost, strach, obavy, nervozita, pocity „vyhoření“, malé výkonnosti nebo psychického  přetížení, práce s hierarchií hodnot)
 • obtíže psychosomatického rázu, u chronických bolestí, při nadměrném stresu
 • zvládání traumat či krizových situací spojených s nepříznivými rodinnými a pracovními okolnostmi
 • zvládání stresu a obtížných životních situací, bilancování svého  dosavadního života
 • řešení a zvládání  manželských krizí a partnerských obtíží (rodinné, separační, sexuální a vývojové krize a pod.)
 • podpůrná psychoterapie pro  pacienty s neurologickým onemocněním (demence, poúrazové stavy) a pro jejich rodinné příslušníky
 • podpůrná psychoterapie pro děti v konfliktním rodinném prostředí, v rozvodové a po rozvodové rodinné atmosféře, vytváření nové podoby následného fungování a interakcí jednotlivých členů rodiny

Provádíme psychologickou poradnu a  vyšetření :

předškolních dětí (vyšetření úrovně psychomotorického vývoje, poruch vývoje řeči, výchovných problémů)

školáků (vyšetření výkonové složky,  špatného školního prospěchu, úzkostných či psychosomatických obtíží, obtíží spojených s poruchou CNS, poruch chování, emočních obtíží)

 

PŘED NÁVŠTĚVOU JE NUTNÉ SE NEJPRVE TELEFONICKY OBJEDNAT

Počet sezení  se určí dle potřeby konkrétního  případu.

Naše psychologická ambulance je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením,

proto vyšetření vyžádaná lékařem jsou většinou hrazena ze zákonného zdravotního pojištění klienta.

Smluvní vztah s námi uzavřela:

 • VZP -   Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
 • ČPZP -  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • OZP -    Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
 • ZPMN – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ( 211)

Předběžná objednávka vyšetření

Vaše objednávka bude do 24 hodin potvrzena
napište nám
Vyhledávání« zpět | nahoru | tisk TOPlist